loading please wait..

Natječaj za posao: projektni asistent

CortexSTIM

 

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu raspisuje natječaj za izbor jednog projektnog asistenta u provedbi IPA IIIc -SIIF projekta „ Enhancement of science-business cooperation for intraoperative neurophysiologic technology in Croatia” (skraćeno CortexSTIM www.cortexstim.org) na određeno vrijeme (do travnja 2015.) Rok prijave je 20.5.2014.

Za radno mjesto potrebne kvalifikacije i iskustvo su:

- završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u području društvenih znanosti (polje ekonomija) te prirodnih ili tehničkih znanosti
- izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika
- visoka računalna pismenost i sigurnost u korištenju MS Office paketa, izvrsno snalaženje u IT okruženju  te sigurno korištenje web i mobilne ICT infrastrukture u podršci projektu.

Prednost imaju kandidati s iskustvom u radu na nacionalnim i međunarodnim projektima, iskustvom u poslovnom administriranju znanstvenih i/ili tehnoloških programa ili projekata te iskustvom u radu na projektima financiranim iz pred-pristupnih fondova.

Opis poslova projektnog asistenta koje obavlja u suradnji s voditeljem projekta i administrativnim voditeljem projekta CortexSTIM-a:

-administrira i izvješćuje o projektnim aktivnostima na mjesečnoj, kvartalnoj i godišnjoj bazi,
- održava komunikaciju s administrativnim osobljem Medicinskog fakulteta vezanim za administrativne aktivnosti projekta,
- pomaže pri provedbi postupka nabave roba i usluga,
- pomaže pri organizaciji događanja u sklopu projekta,
- pomaže pri praćenju provedbe i napretka projekta,
- sudjeluje u drugim aktivnostima ključnim za uspješnu provedbu projekta po nalogu voditelja projekta ili projektnog administrativnog voditelja.

Prijavi se prilaže životopis u europass formi, motivacijsko pismo te dokumenti kojima se dokazuju naprijed tražene kvalifikacije i iskustvo. Najbolji kandidati bit će pozvani na razgovor i testiranje. Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. Prijave se podnose poštom za radno mjesto u roku od 15 dana (s naznakom „za CortexSTIM) od objave natječaja na adresu (rok prijave je 20.5.2014):

Za CortexSTIM
SVEUČILIŠTE U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET
Šoltanska 2, 21000 Split

Posted on May 9, 2014 in Vijesti

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog Fonda za regionalni razvoj.